Specjalizacje

Specjalizacje kancelarii

Prawo jest pojęciem bardzo szerokim, aby przybliżyć Państwu czym się zajmujemy, przedstawiamy poniżej specjalizacje Kancelarii.

Prawo cywilne

W ramach usług obejmujących działania z zakresu prawa cywilnego, prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego, jak również prawa nieruchomości (w tym prawa lokalowego), prawa własności intelektualnej oraz dóbr osobistych, w tym ochrony wizerunku, dobrego imienia, naruszeń tajemnicy korespondencji, zadośćuczynienia. Nasze bogate doświadczenie pozwoli nam szybko zrealizować Państwa cele.

Prawo rodzinne

Wspieramy naszych Klientów już w zakresie negocjacji przed rozwodowych. Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód bez orzekania o winie oraz o rozwód z wyłącznej winy małżonka, jak również w sprawach o separację. Pomagamy w kwestii alimentów, ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, i kontaktów z dzieckiem.

Współpracujemy z psychologiem/psychoterapeutą specjalizującym się w terapiach rodzinnych oraz dzieci.

Prawo karne

Pomagamy Klientom, prowadząc sprawy karne począwszy od zatrzymania/wszczęcia postępowania przygotowawczego aż po postępowanie wykonawcze, zwłaszcza w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej, przestępczości z wykorzystaniem nowych technologii, jak również w sprawach związanych z przestępstwami z obszaru własności intelektualnej, naruszeń ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo gospodarcze

W ramach Naszej praktyki z obszaru prawa gospodarczego oferujemy Klientom pomoc w sporządzaniu projektów umów, regulaminów, dokumentacji danych osobowych, bieżącej dokumentacji spółek prawa handlowego. Działając na rzecz Naszych Klientów pomagamy w dochodzeniu wierzytelności (windykacja), jak również sporządzamy opinie prawne w sprawach gospodarczych.

Prawo administracyjne

Świadczymy pomoc w prowadzeniu spraw przed organami administracji oraz Sądami Administracyjnymi, zwłaszcza w sprawach z zakresu uzyskiwania dostępu do informacji publicznej, czy sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.